รวมคลิป ปืนต่างๆใน PB [UPdate 10/8/10]

posted on 06 Mar 2010 17:54 by peempee-blogz  in UTUBE

 เห็นว่าเก่งดีเป็นแนวทางได้ครับ

 

 

เริ่มจาก P90 ของคุณ Grimerss

 

 

ลูกซอง คุณ น้องเข้ งับ

 

 

ต่อไปเป็นของ hunterOartO

ครับ

P90

AK-AkSopmod

 

Aug a3

M4A1 S

 Glock

 

 

AKS74U

 

Wall Hack PB ครับมาแล้วๆๆๆ (เซงเป็ด)

 

 


 
 

edit @ 10 Aug 2010 20:27:46 by ★ Color$+`Pinkz

edit @ 10 Aug 2010 20:30:02 by ★ Color$+`Pinkz

edit @ 10 Aug 2010 20:34:03 by ★ Color$+`Pinkz

edit @ 10 Aug 2010 20:36:18 by ★ Color$+`Pinkz

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

รูปไม่ขึ้นหรือเน็ตฉันกาก?
หนุกดี 555+ชอบ KISSอะไมไม่เอามาลงบางอะ double wink cry surprised smile

#2 By Keem (114.128.79.212) on 2010-03-23 20:30

love you

#3 By xxx202 (118.175.237.17) on 2010-06-11 12:02

ชอบพีบีมากเลย ยศแค่2วีเองกว่าจะดาว เหนื่อยแย่รักPBมากconfused smile

#4 By Love PB (61.19.195.50) on 2010-06-22 11:44

Love PBที่สุดcry double wink confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile 555+

#5 By 555+ (61.19.195.50) on 2010-06-22 11:46

sad smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile wink wink winkเราก็เหมือนกันแง ๆ ๆกราก ๆ ๆ ๆ โรงเรียนวิสุทธรังษี

#6 By -*- (118.175.4.132) on 2010-06-23 14:49

sadadasdasad smile confused smile

#7 By asdasd (118.173.35.202) on 2010-06-28 11:59

555555555+++++++

#8 By dexclub (113.53.142.121) on 2010-07-06 11:18

`๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— อ`๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…—

#9 By `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— (118.172.227.15) on 2010-07-08 13:38

`๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— อ`๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…—

#10 By `๏—=—[^ l< 1 L l 3 l2 € @ k € r •…— (118.172.227.15) on 2010-07-08 13:39

cry

#11 By taknun2009 (125.25.108.5) on 2010-07-09 12:16

โnsมาด้วEนะ OB6-Og6543O

#12 By เจมส์ (110.49.205.129) on 2010-07-09 21:03

มันสนุกจริงๆน่ะ PBเนี่ยbig smile

#13 By เด็กโนนสัง (61.19.66.224) on 2010-07-15 14:56

มันจริงนะpb มันกว่า sf ถ้าไครเก่งมาเดี่ยวกันได้ยศแค่
3ขีดเองมีแค่ปืนทอง p90 ไอ้กระจอกquestion

#14 By เด็กขี้เหล็ก (61.19.66.224) on 2010-07-15 15:03

โคตร เกรียน
เลย วะ เจอ ได้ วะ บ้านเลขที่ 555/55
หมู่ 5 ตำบล 5 อำเภอ 5 จังหวัด.........

#15 By `ถามพ่อมืงดูดิ (115.87.77.87) on 2010-07-16 19:04

กากกว่าผมอีก

#16 By (118.173.40.45) on 2010-07-19 08:48

กา

#17 By bigokgo (112.142.199.127) on 2010-07-19 11:30

คลิปกระจอกsad smile question

#18 By bigokgo007 (112.142.199.127) on 2010-07-19 11:33

#19 By 0853311862533 (125.27.39.162) on 2010-07-20 14:44

ผมชอบผมก็เล็นชื่อ แมกตรอน อิอิอิอิอิอิ double wink wink surprised smile question sad smile open-mounthed smile big smile

#20 By sahay (118.173.33.68) on 2010-07-22 11:01

มันดี tongue

#21 By make118453 (124.120.55.228) on 2010-07-25 12:35

มีคริบปืนไมครับ แต่ไม่เป็นไรดูอั้กไปก่อนก็ได้

#22 By อิอิ (125.27.122.34) on 2010-07-26 07:59

รูปไม่ซี้นหรือเน็ตตอบมานนะๆๆ
big smile tongue double wink question embarrassed

#23 By mimi666 (180.180.42.248) on 2010-07-28 08:33

ไม ใน คลิป เค้า เลง เก่ง จัง ค่ะ >.<
ไม นู๋ เลง มะ เหมือน เค้า เลย อึสาเลง ถึง
๑อก เเล้ว cry

#24 By กะปิบู๑จ๊ะ (114.128.138.73) on 2010-07-30 17:59

ใครอยากเจอโทรมา 0813095016


#25 By เปรม (122.154.17.66) on 2010-08-01 08:43

ควย

หี

#26 By asdw (124.120.53.142) on 2010-08-01 11:07

เย็ดตูด

#27 By RT (61.19.87.130) on 2010-08-02 12:46

เย็ดตูด

#28 By RT (61.19.87.130) on 2010-08-02 12:48

sad smile tongue embarrassed

#29 By 44577471754471 (125.27.111.165) on 2010-08-04 13:56

โหดทีสุด

#30 By Pay (61.19.153.117) on 2010-08-06 11:01

ผมแจกไอดีpb ครับ id totoloko10 pw. 0846521691ครับ ให้เอาไปเลย

#31 By เสือ_ป่อ (222.123.199.67) on 2010-08-07 19:56

บะควย eหี

#32 By ควยxxxxxx@xxxxxxxxxหี (222.123.83.16) on 2010-08-09 11:37

ขอบคุณครับที่ให้ ไอดีมาเล่น

#33 By jhergeweg (125.26.88.117) on 2010-08-09 12:15

เราเทพนะ พวกกากยอ่ามายุ่ง ขอร้องsad smile

#34 By กากาก (125.26.92.196) on 2011-06-24 12:03

กากว่ะ สัด เจอกับกูได้
ใช้โปรทำควย ไร กาก

#35 By dgd (183.89.76.236) on 2011-07-01 16:04

ลองเจอกันไหมdouble wink ปืนคู่ทองคนที่คิดว่าตัวเองเก่งมาเจอกันได้confused smile

#36 By กล้วย (125.24.105.175) on 2011-07-19 16:23

wuttzaza007
0853914923tongue

#37 By กล้วย (125.24.105.175) on 2011-07-19 16:26

เกรียนวะลัสtongue embarrassed

#38 By sdgd (203.172.171.113) on 2011-07-22 11:51

รักเธอ

#39 By asdzxcyy02 (180.183.161.249) on 2011-08-18 15:07

กาก5555555555555+

#40 By rgr (118.173.140.100) on 2011-08-20 15:02

#41 By zczzcz (115.87.155.181) on 2011-09-09 04:40

มันหนุกมากครับbig smile big smile double wink surprised smile

#42 By dadasdas (223.207.209.155) on 2011-09-22 17:33

กากว่ะ!!!!!!!!!!embarrassed surprised smile

#43 By aun (110.49.226.29) on 2011-10-31 18:34

The <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/credit-loans">credit loans</a> seem to be important for guys, which are willing to start their business. As a fact, that's not hard to receive a credit loan.

#44 By Tamika25Bradshaw (91.212.226.143) on 2011-11-08 05:40

There are the quantities dissertation writing or thesis writing but your super stuff connecting with this good topic. Furthermore, to get know more you should purchase the dissertation work.

#47 By thesis writing service (91.212.226.143) on 2011-11-21 05:31

#48 By ไพห่หไพ (113.53.154.6) on 2012-01-26 13:39

ควยพ่อมึงดิ

#49 By mai (118.172.227.244) on 2012-02-08 10:17

#50 By weqrfqe (10.1.0.17, 180.183.206.174) on 2012-02-15 12:57

5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555งงไปsad smile

#51 By teya (182.93.232.97) on 2012-02-15 15:22

uftgjhh

#52 By oap999 (61.19.66.17) on 2012-02-16 18:49